ForsideMRSA casesMRSA screeningFødevarestyrelsen er ikke videre meddelsom

Fødevarestyrelsen er ikke videre meddelsom

-

Man skal bruge endnu mere tid til at sortere i de papirer, som vil være ubehagelige for Fødevarestyrelsen at få frem i lyset.


 

Kære Knud Haugmark

 

Du bad den 11. juli 2014 om aktindsigt i stævningen fra Landbrug & Fødevarer, samt al anden korrespondance, sagsakter, notater, telefonnotater i sagen.

 

Fødevarestyrelsen traf den 18. juli 2014 afgørelse om ikke at udlevere stævningen fra Landbrug & Fødevarer, samt den tilhørende korrespondance.

 

Da sagen ikke længere er i dens forbedrende fase, udleveres en anonymiserede udgave af stævningen samt de tilhørende bilag. Fødevarestyrelsen har brug for mere tid til at vurdere om, sagens korrespondance, sagsakter, notater og telefonnotater kan udleveres, da denne afgørelse kræver en nærmere gennemgang af et stort antal dokumenter.

Fødevarestyrelsen forventer, at kunne færdigbehandle den resterende del af din aktindsigtsanmodning inden for 3 arbejdsdage.

 

 

Med venlig hilsen

 

Beatrice Fogh Larsen

Fuldmægtig, cand.jur l Foder- og Fødevaresikkerhed

+45 72 27 68 99 l befol@fvst.dk

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk