ForsideAntibiotika og resistens3F: Arbejdsgiveren er erstatningspligtig over for MRSA ofre

3F: Arbejdsgiveren er erstatningspligtig over for MRSA ofre

-

mrsaogfødevarer
Nyt og mere passende logo. Gratis designet af sickpigs.dk

 

Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 15. august 2014 10:24
Til: 3F DK
Emne: arbejderbeskyttelse, internationale forpligterlser

Til 3F, juridisk afdeling
Vedr. internationale regler for arbejderbeskyttelse

Selv om jeg er medlem i en anden fagforening, tillader jeg mig alligevel at rejse er generelt spørgsmål om arbejderbeskyttelse i EU/Danmark.

Jeg har forsøgt at finde entydige internationale regler, som Danmark er omfattet af, men dette førte ikke til noget overskueligt resultat.
Jeg håber derfor, at I kan svare mig på følgende:

Er arbejdsgiveren forpligtet til at påse, at passende værnemidler anvendes, så ansatte ikke pådrager sig skader eller sygdom?
Er arbejdsgiveren forpligtet til at stille egnede værnemidler til rådighed for de ansatte?

Må arbejdsgiveren i henhold til national og international lovgivning udsætte ansatte for høj risiko med en uhelbredelig infektion (MRSA)?

Kan ansatte søge om erstatning for en uhelbredelig MRSA-infektion, hvis de er blevet advaret af arbejdsgiveren, og det fremgår af APVen at der er en risiko?

Venlig hilsen og på forhånd tak

 


Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1. sal th.
2800 Lyngby
Tlf: 20 41 77 88

Læs svaret her

Hej Knud
Svarerne er heldigvis klare nok, selvom overholdelsen af reglerne ikke altid lever op til intentionerne.
Arbejdsgiveren skal sikre at nødvendige værnemidler er tilstede og bliver brugt, jvnf. denne vejleding
Omkring risikoen for uhelbredelig MRSA infektion er svaret ligeledes klart nok, jvnf. formålsparagraffen i Arbejdsmiljøloven, men du kan se nærmere her
Omkring retten til at søge erstatning, så bør man naturligvis anmelde en sygdom som arbejdsbetinget til Arbejdsskadestyrelsen hvis der er mistanke om at den kommer fra arbejdet. Der er en erstatning ikke afhængig af om man er advaret eller ej.

Håber du kan bruge svarerne.
Med venlig hilsen

Henrik Hansen
Arbejdsmiljøpolitisk Team, 3F
Tlf.: +45 4040 0738
Arbejdsmiljørepræsentant på Facebook
Arbejdsmiljørepræsentant.dk