ForsideDebatindlægDebat: Naboens mark er grønnere - hans kvælstofkvoter er højere

Debat: Naboens mark er grønnere – hans kvælstofkvoter er højere

-

Indspilning i fuld skærm 26-08-2014 200705OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød i Frederiksborg Amts Avis den 25. august 2014
 

To af landbrugets organisationer Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer kører i samdrægtighed et stormløb mod de danske politikere for af få øget kvoterne for anvendelsen kvælstof på de danske marker. Det sker med en henvisning til, hvad der sker i nabolandet. Det forjættede land – med bedre kvoter for kvælstof – er Tyskland. Tyskerne tillader nemlig anvendelse af mere kvælstof per hektar, end det er tilladt her i landet. Lige nu er presset fra organisationerne i medierne betydeligt og mængden af indlæg i sagen er stigende. Hensigten er helt klar. De danske normer for kvælstof skal forøges – med en henvisning til de tyske – allerede for den kommende vækstsæson.

Et krav som regeringen og de øvrige politiske partier sikkert vil acceptere under henvisning til trylleformularen ”ensartede konkurrencevilkår”. Et argument, der vil tillade, at andre reelle hensyn tilsidesættes for at få kvoterne for kvælstof ændret her og nu, helst inden den nye såsæd kommer i jorden. Politikernes ændring af kvoterne vil måske også blive begrundet med hensynet til flere arbejdspladser i det betrængte og gældsplagede landbrug.

Hvad de to organisationer ganske fikst undlader at oplyse er, at Tyskland for nogle uger siden modtog en begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen. Den kræver, at de tyske kvoter for kvælstofudbringning skal nedbringes, fordi vandkvaliteten i Østersøen er for ringe og kvælstofindholdet er stigende i grundvandet. Svaret fra Tyskland til EU-Kommissionen om, hvorledes Tyskland fremover vil overholde EU reglerne på området, skal foreligge den 10. september i år. Ellers anlægger EU-Kommissionen en sag mod Tyskland!

At EU-Kommissionen er ved at rejse en sag mod Tyskland på grund af for høje kvælstofkvoter, det undlader landbrugets organisationer at fremlægge i den danske debat. Ganske bekvemt.

Men ikke vederhæftigt.