ForsideMRSALandbruget stopper besøgsordning

Landbruget stopper besøgsordning

-

»Vi tager myndighedernes beslutning til efterretning. Det betyder, at vi midlertidigt stopper for besøg af større grupper, der ikke har et erhvervsmæssigt formål, i alle svinebedrifter. Helt konkret har det den konsekvens, at vi i næste uge må udskyde to skoleklassers besøg i svinestalde,« siger formand i Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion Erik Larsen.

via L&F: Landbruget begrænser besøg på svinegårde.