ForsideAntibiotika og resistensDamage Control på Axelborg. Vi sænker selv antibiotikaforbruget frivilligt

Damage Control på Axelborg. Vi sænker selv antibiotikaforbruget frivilligt

-

Med kendte fanfarer forsøger danske landmænd nu at komme et indgreb imod erhvervets store antibiotikaforbrug i forkøbet. Et gammelt kneb er blevet pudset op, så man frivilligt vil motivere landmænd til at gå bort fra de midler, som giver resistens, hvilket galkder al antibiotika, til midler, der ikke anvedes på mennesker.

Dette vil i bedste fald flytte resistensen til andre midler, så efter kort tid går man igen løs på andre typer antibiotika.

For nogle år siden lykkedes det landbruget at undgå et egentlig indgreb p denne måde.

Maskinbladet skriver bl.a:

Claus Fertin erkender dog, at det nok ikke er realistisk blot at skære forbruget af alt antibiotika ned, da sygdommene ude i staldene jo forsat skal behandles, hvis vi skal bevare den høje standard inden for dyrevelfærd.- Vores vurdering, som bygger på veterinærer, er at det i højt grad, vil være muligt at erstatte tetracyklin med andre antibiotikum, som ikke har humane resistensproblemer, forklarer Claus Fertin og uddyber:- Her vil tiamulin været et godt bud, da det ikke bliver brugt på mennesker, og i stor stil, vil kunne erstatte tetracyklin.Gul kort ordningen bør følge medDen danske dyrlægeforening går i samme omgang sammen med VSP, og anbefaler Fødevarestyrelsen at den nuværende “Gult kort” ordning, omlægges så der differentieres ud fra hvilke midler der bruges.De midler som også bruges hos mennesker, og som kan være med til at skabe resistens, skal vægte tungere, en de midler der udelukkende bruges til dyr. På den måde tror VSP og Den danske dyrlægeforening på, at man vil kunne motivere til at flytte forbruget væk fra de kritiske midler.- Med denne ordning har vi fundet en metode, så resistensdannelsen sænkes, uden at vi gør “værktøjskassen” mindre, når vi forsat skal behandle syge dyr i svinebesætningerne, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde.

via Svineproducenter vil halvere brugen af problematisk antibiotika.