EU indfører biologisk racisme

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Pilekrat er god, dansk, ægte, oprindelig (og artsfattig) natur

I følge et EU direktiv skal det fremover være en pligt for medlemslandene at bekæmpe såkaldt “invasive arter”.

Disse defineres som:

“dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.”

Så må vi hellere se at få udryddet sitkagranerne, sitkahjortene, dådyrene fra Danmark. Dertil diverse mider og parasitter, som ikke kan gå selv, og det bliver nok svært at ram på diverse fuglelus og -lopper, fiskemider osv. Den brune rotte er kommet hertil med skibe en gang i middelalderen. Canadagåsen er en undsluppet parkfugl, skyd dem alle sammen, dette oversøiske pak hører ikke hjemme i vores rene, oprindelige og sande nordiske natur.

Marehalmen langs Sjællands nordkyst er sået og plejet af mennesker i i 1726, på Anholt i 1742. De er invasive. Ryk dem op med rode og brænd dem levende i  Artsdiversitetens hellige navn!

Den rynkede rose er pludselig blevet hadeobjekt for biodiversitetsprofeterne, den skal  hakkes levende og slås og bankes flad, men den er ret god til at rejse sig igen. Men de politisk korrekte, botaniske racister kommer farende igen og igen bevæbnet med hakkejern og spader og måske endda gravemaskiner, hvis denne rynkede satan fra Kamchatka ikke makker ret og dør!

Ægte dansk uberørt natur: Råbjerg Mile
Ægte dansk uberørt natur: Råbjerg Mile

Det “hjemlige” røde egern er indført fra Tyskland i 17-tallet, fordi den danske konge  syntes, at de ville pynte i skovene, men ud med dem, de kan rejse tilbage hvor de kom fra, kan de, røde, lede preussere som de er. Og ellers sætter vi fælder, lægger gift ud og skyder disse langhalede, kommunistiske gnavere og fugleungedræbere.

Lige så lede katolikker har forurenet vores rene danske flora med både svaleurt og humle. Fydaføj! væk med dem. Vi er troende protestanter, og Danmark er et kristent land, ganske vist, men satanædeme ikke katolsk, og munkene med deres plantepak, kan bare pakke sammen og fise af til Rom.

Den dfanske bøgeskov, oh ogh, der sler sig i bølgen blå, men der er næsten ingen andre arter der. Anemone, lærkespore, så er det vist sagt
Den danske bøgeskov, oh oh, der spejler sig i bølgen blå, men der er næsten ingen andre arter der. Anemone, lærkespore, så er det vist sagt…

Glat vejbred, rødknæ, grøn mynte, pastinak, marts-viol, sødskærm, læge-oksetunge, citronmelisse, peberrod og mange andre skal straks fratages deres danske borgerrettigheder og i den biologiske diversitets navn udryddes med hård hånd, så vi kommer tilbage til kun at have “hjemmehørende” danske arter i vores dejlige natur.

De skal for resten huske  at tage æbletræerne med –  også de vilde, den vilde gulerod, skarntyden og kongelysene.

Alt udansk, fremmed skal udrenses. Væk med det.

Og minister Brosbøl vil heldigvis hjælpe. Hun udarbejder en “redningsplan” inden næste år.

Gud ske tak og lov for det!

via Fremmede arter skal på EU-dødsliste – Politiken.dk.

Se billeder af de ækle udanske planter her. (Advarsel, stærke sager)

Det ser ud til at man har meget korte metre derovre i marsklandet
Tagrør er en ægte dansker. Fuldblods, må man vist sige. Den vokser også andre steder, så vi danske har virkelig sat vores præg på den uciviliserede verden. Artsdiversitet? lig nul!