ForsideFra vor egen verdenVi klager til JP over Lars Attrup

Vi klager til JP over Lars Attrup

En mail med nedenstående indhold er afgået herfra til JP.

-

Til chefredaktøren.

Vedr. usande påstande fremsat af Lars Attrup på Finans.dk

Hermed tillader jeg mig, som betalende læser af Deres publikation, at påpege, at Deres fastansatte journalist Lars Attrup gentagne gange bringer usande påstande til torvs.

Længe har jeg tolereret Attrups kampagnejournalistiklignende fremturen, men når jeg to gange skal læse hans påstand om, at høsten i 2018 var den “dårligste i 100 år”, må jeg reagere.

Ikke kun vidner det om elendig research, nej, der er snarere tale om, at Attrup med usande påstande bevidst og gentagne gange gør sig til flæbende talerør for landbrugsinteresser, muligvis Landbrug&Fødevarer på Axelborg.

Screendump fra Landbrugsavisen.dk den 1. oktober 2018

Når jeg tillader mig en så vidtgående konklusion, skyldes det for det første, at tendensen er tydelig for en, der følger Attrup på Finans.dk, og for det andet, at påstanden er tilbagevist af Landbrugsavisen, der den 1. oktober oplyste, at høsten 2018 var den dårligste i 35 år.

12. november gentog Attrup myten om den dårligste høst i 100 år.

Dette hindrede imidlertid ikke, at Attrup gentog sin løgnagtige påstand den 12. november 2018 i Finans.dk.

Det er i øvrigt en mangel ved artiklerne, at Attrup kun ser på det med stor usikkerhed prognosticerede udbytte målt på mængde og helt bort fra udsigten til prisstigninger, da høsten jo i hele Europa har været påvirket af forringede nedbørsmængder.

Jeg må bede chefredaktionen om at uddele en alvorlig reprimande til Attrup og pålægge ham dels at bringe en klar dementi og dels fremover at holde sig til sandheden, selv når han bedriver kampagnejournalistik for Landbrug og Fødevarer.

På forhånd tak

Deres hengivne læser

Knud Haugmark.