ForsideDrivhuseffektCamoufleret overforbrugLeder: Vi får ret. Desværre igen

Leder: Vi får ret. Desværre igen

-

Vi har gentagne gange påpeget, at vejen tilbage til de gode gamle dage, hvor der var stabile temperaturer på kloden er belagt med tomme løfter, eskapistiske quickfixes og lodrette løgne. Vi har ikke holdt katastrofen skjult med håbefulde drømme om elbiler, cirkulær bioøkonomi eller affaldssortering.

Vi har sagt det, som det er: Vi bliver stegt. Sandsynligvis i eget fedt. Temperaturen stiger og Parisaftalerne blegner. Selv en 70% reduktion i de rige lande inden 2050 vil blive spist op af berettigede velstandsstigninger blandt de 80% af klodens befolkning, som nu deles om bare 20% af ressourcerne. Hvem tror, at befolkningerne i de varme lande vil sige nej til aircondition, køleskabe og kloakering i fremtiden? Og selv hvis de springer fossilbilen over, og køber en elbil, vil det belaste klimaet.

Diffuse, men væsentlige kilder til kraftige drivhusgasser forbigås i tavshed, for de lader sig ikke kontrollere af et forbud imod gratis plastikposer eller afgifter på flybilletter.

Der er for eksempel tale om, at den meget kraftige drivhusgas N2O, der frigøres fra de permafrostområder, der nu tør i Sibirien og Canada, metan fra ishavet, hvor der nu er varmt nok til at bakterier omsætter årtusinders organisk slam fra de store russiske floder og sidst men ikke mindst, CO2 fra landbrugsjord (somme tider betegnet “lavbundsjorde”) i Danmark og mange andre lande.

Disse kilder kan ikke standses. Deres bidrag til drivhuseffekten er større end hidtil antaget og overskygger den meget begrænsede virkning, som menneskene i feberagtige redningsforsøg forsøger sig med.

En artikel i National Geographic fortæller bl.a:

Here’s why all of this matters: Once that solid ice begins to drain, many landscape shifts can take place virtually overnight, in just days, weeks, or months. And when the changes happen, far more of the carbon held in those ice-thick lands gets released as methane, which can be at least 25 times more potent a greenhouse gas than CO2.

En anden væsentlig grund til at antage, at vi i de rige lande vil fremme drivhuseffekten i den illusion, at vi kan fortsætte vores forbrugeristiske hedonistiske livsform er, at Danmark har snydt med de begrænsninger i CO2 udledninger, som vi havde forpligtet os til i følge den nu hedengangne Kyotoaftale. Politiken har afdækket “klimabedraget” i en serie artikler og fortæller bl.a. at danske firmaer, Arla, Ørsted m.fl. købte “klimakreditter” i andre lande, som viste sig af være rent fup. Vi begrænsede altså kun vores CO2 bidrag med forfalskede tal og Jorden blev lidt varmere af den grund.

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/arctic-thawing-ground-releasingshocking-amount-dangerous-gases/