ForsideFra vor egen verdenDet store Svigt. Anmeldelse af Kjeld Hansens seneste bog.

Det store Svigt. Anmeldelse af Kjeld Hansens seneste bog.

Det store Svigt af Kjeld Hansen er et stykke nyskrevet danmarkshistorie, der balancerer imellem elegi, turhåndbog og samfundskritik. Det er en bedrift, når værket samtidig er om ikke underholdende, så dog letlæst. Efter mange års øvelse har Hansen nu fået så meget styr på stilen, at de 350 rigt illustrerede sider er en læseoplevelse af sublim skønhed. Vi anmelder og anbefaler herunder.

-

Kjeld Hansens seneste bog, ”Det store Svigt” er en bedrift. Men overskud og akribisk akkuretesse gør Hansen rede for en stribe eksempler på, at vigtig og værdifuld natur er gået tabt. Årsagerne er forskellige, men løvens part af ansvaret for ødelæggelserne tilfalder landbruget og den private forening Hedeselskabet.

Genremæssigt må værket indordnes som en elegi. Det er så sandelig til at tude over, at Tøndermarsken, Mols Bjerge og flere andre naturområder med stort potentiale bliver tromlet og pløjet, så truede engfugle, vibe, engsnarre, hedehøg m.fl. går dramatisk tilbage i hele landet. Hvert kapitel er en beretning om en tragedie, og kun fordi forfatteren fastholder læseren med et stramt mål sagsforhold og præsenterer sit stof med fagligt overskud og præcision, kommer man gennem bogens 350 rigt illustrerede sider uden at kede sig, men ikke uden mismod.

Fortællingen om den mislykkede naturbeskyttelse i Danmark er dog mere end bare en elegi. Det er også en velfortalt historie om, hvordan forskellige samfundsgrupper, partier, erhverv, naturvenner osv, arbejder med og imod hinanden, et bidrag til danmarkshistorien, altså en helt ny historisk/sociologisk undersøgelse, som man burde blive klogere af.

Man kan også bruge værket som planlægningsværktøj til ture i landskabet, for med bogen som ballast får for eksempel landskabet omkring Stadil Fjord mund og mæle. Her udspillede sig den mest barokke ødelæggelse af et fuglemekka, da lavvandede arealer blev tørlagt med Hedeselskabets mellemkomst for at indvinde landbrugsjord på trods af, at undersøgelser havde vist, at den var for sandet til dette formål.

Konklusionen skinner igennem især i bogens sidste kapitel, der handler om mulighederne inden for lovgivningen for at sikre mere natur i Danmark. Igen og igen peger forfatteren på, at de bedste naturprojekter er gennemført for private midler. Aage V. Jensens naturfonde, Fugleværnsfonden, Den danske Naturfond, Danmarks Naturfond m.fl har sikret Vejlerne, Fiilsø, Ulvedybet og flere snese andre naturperler. Tilliden til, at regeringen eller lokale myndigheder påtager sig et afgørende ansvar, svinder hos den aldrende forfatter, og fredningsværktøjet er, trods enkelte succeser, forældet, omstændeligt og svagt.

Køb områderne op og lav sagligt begrundede plejeplaner for arealerne, synes at være forfatterens løsningsforslag. For natur i Danmark kommer ikke af sig selv. Det er noget mennesker udvælger, planlægger og betaler for.

Knud Haugmark.

Køb bogen her https://gad.dk/det-store-svigt