Politianmeldelse i minkgate

Københavns politi.

Anmeldelse af Veterinærdirektør Hanne Larsen for bevidst at overtræde grundloven.

Veterinærdirektør Hanne Larsen har d. 6.11. sendt et brev til samtlige minkavlere i landet, med krav om aflivning af samtlig mink inden d. 16.11.2020.
For en betydelig del af minkavlerne er dette krav ulovligt, og i direkte strid med grundlovens § 73, der fastslår ejendomsretten ukrænkelighed.
I Berlingske i dag oplyser Hanne Larsen, at hun udmærket var klar over, at hendes brev ikke var i overensstemmelse med gældende lov, og således fuldstændigt savnede lovhjemmel. Hanne Larsen har således bevidst overtrådt helt fundamentale forudsætninger for lovligt at kunne træffe en afgørelse i et land, der beskriver sig selv som et retssamfund. Jeg går ud fra, at Hanne Larsen også er ansvarlig for den voldsomme ulovlige chikane af hundredvis af minkavlere med besøg af politi, beredskab m.v. samt mange intimiderende telefonopkald. Jeg synes derfor, at Hanne Larsen adfærd uanset formålet, er en af de groveste forbrydelser mod samfundet som en embedsmand har begået i de senere år.
Jeg skal derfor anmelde Direktør Hanne Larsen for overtrædelse af grundlovens § 73 og straffelovens kapitel 16 Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv.
Jeg forventer, at politiet jf. straffelovens § 157 stk.2 vil kræve mindst et års ubetinget fængselsstraf.
Jeg skal bede politiet snarest belejligt meddele mig, j.nr. på sagen.

Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen