Vi påklager Ballerup Kommunes annonce for økologi

Hermed påklages, at Ballerup Kommune i en helsidesannonce fremsætter usande og udokumenterede påstande i Ballerup Bladetnside 11, den 14. oktober 2020. Bladet kan ses elektronisk på e-pages.dk/ballerupbladet/230. Det påstås,at økologisk landbrug understøtter biodiversitet, vild natur, rent drikkevand, rent vand i søer og åer og hav, dyrevelfærd…” Jeg har bedt kommunen om at dokumentere dette, men kommunen har ikke svaret. Brev vedhæftes. Økologisk landbrug forurener med store mængder gylle, der finder vej til både grund- og drikkevand samt vandmiljøet, der eutrofieres. En af konsekvenserne er iltsvind i danske farvande. Dyrene udsættes for smertefuld behandling (trynering, hytter på marken, hvor smågrise dør ved at blive mast af soen) og udviser endvidere meget større dødelighed end konventionelle husdyr. Der anvendes pesticider som nedsætter artsdiversiteten og  ingen sammenhæng imellem økolohgi og vild natur. Annoncen hævder,at økologi har”fokus på mindre kød”, hvorfor et”økologisk køkken vil udlede mindre co2″. Dette er ikke dokumenteret.

Dette er sendt til Ballerup Kommune
ballerup bladet økokritik.odt

Det lokale ugeblad, Ballerup Bladet fik denne smøre:

Det økologiske pengespild

I Ballerup Bladet den 14. oktober havde det kommunale ”Køkken Ballerup” for skatteydernes penge ladet en helsides annonce indrykke, der skulle reklamere for, at dette køkken har fået ”økologisk sølv”. Hvem der uddeler denne hædersbevisning fremgår ikke. Alligevel skal det fremgå af madvogne m.m. hvilket heller ikke er gratis. Samtidig reklamerer annoncen med økologiens påståede fortrin helt uden konkret dokumentation.

I annoncen strør man om sig med løse påstande om, at økologien understøtter biodiversitet, vild natur, rent drikkevand og bedre vandmiljø. Det må man gerne tro på, som på numerologi, astrologi og krystalhealing. Der findes nemlig ingen eksempler på, at økologien giver disse fordele. Tvært imod. For eksempel sviner økologiske kvægfarme med ustyrlige mængder gylle, der udvaskes til både drikkevandet og vandløb i form af næringssalte med algeopblomstring og iltsvind til følge. Økologiske smågrise og kalve har langt større dødelighed og de økologiske svineavlere sætter smerteforvoldende ringe i søernes tryner for at forhindre naturlig rodeadfærd.

Danske økologer har mestendels animalsk produktion. Alligevel pynter man sig med lånte fjer fra den plantebaserede kost med en påstand om, at der i den økologiske omlægning er ”mere fokus” på at spise mindre kød. Der er ligeledes ”mere fokus” på klima via menuplanerne, men hvordan dette ”fokus” måtte udmønte sig forbliver i det dunkle.

Det prales på samme måde med, at man minimerer madspildet, ja, naturligvis, og med, at man sorterer sit affald, som alle andre. Køkken Ballerup laver ifølge annoncen mad til 1.1 % af kommunens befolkning, så praleriet har altså ikke meget fodfæste i virkelighedens verden.

Ser man nøgternt på det, at økologi et fupnummer, som sender endnu flere skatteyderpenge i retning af landbruget, uden at vi får noget som helst igen på miljø- eller klimasiden.

Der er, sølv eller ej, intet at prale af, og i hvert fald kunne en almindelig redaktionel artikel oplyse herom uden at man indrykker kostbare helsides farveannoncer med vildledende og endda forkerte oplysninger.

Knud Haugmark

Cand. mag.

Slåen Alle 51 (sommer)

Ballerup