ForsideDrivhuseffektModelbergeninger peger på, at klimaforandringerne er permanente

Modelbergeninger peger på, at klimaforandringerne er permanente

-

Forskere ved Pohang University of Science and Technology i Sydkorea har foretaget modelberegninger af, hvad der sker, når og hvis det vil lykkes at genetablere et CO2 indhold i atmosfæren som det nuværende.

De fandt frem til, at det ikke vil være sandsynligt, at alt bliver som nu. Nogle ændringer i for eksempel nedbørsmængder ser ud til at være irreversible. For eksempel peger modelberegningerne på, at Amerika vil opleve 15% øget nedbør. Sydeuropa vil være permanent meget tørrere end i dag.

Modelberegninger af denne art er meget usikre, men udgør ikke desto mindre vores bedste grundlag for beslutninger vedrørende for eksempel klimatilpasning fremover. Det ser ikke ud til, at vi selv med drastiske reduktioner af CO2 indholdet i atmosfæren kan regne med at genetablere den nuværende balance. 
https://www.sciencealert.com/even-a-drastic-co2-reduction-isn-t-going-to-bring-back-the-climate-we-ve-lost