ForsideDen økologiske illusionUltratyndt grundlag for økologiens samfundsnytte

Ultratyndt grundlag for økologiens samfundsnytte

-

Økoboss Sybille Kyed bruger et partsindlæg som dokumentation for økologiens velsignelser.

Fødevareministeriet har offentliggjort tre slides  fra nogle forhandlinger om penge til økologi. Der er tydeligvis tale om et partsindlæg. Det påstås at økologi udleder mindre CO2 og nitrat. Økologerne praler i virkeligheden med, at deres produktionsform er ineffektiv og beslaglægger større arealer for at levere samme mængde som konventionel. Det betyder bare at økologerne sviner lidt mindre men på et større areal. Eller rettere, man formoder det. Der er tale om et estimat uden sagligt indhold. Der foreligger ingen evidens, kun spekulative antagelser. 

Man pynter sig endda med et billede at en vandhane selvom der aldrig er påvist en vandhane med rent vand pga. økologi.

Partsindlæg fra en fremlæggelse i Fødevareministeriet

 

https://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Tekniske_gennemgange_-_Landb.forh._2021/OEkologi/Slideshow_50_-_OEkologi__Tal_og_fakta__FVM_.pdf