ForsideSvineproduktion i DanmarkMERE SVINEAVLERSTØTTE: Europæiske forbrugere betaler for at få ekstra dyrt svinekød

MERE SVINEAVLERSTØTTE: Europæiske forbrugere betaler for at få ekstra dyrt svinekød

-

EU betaler nu i yderligere tre måneder for, at markedsmekanismerne sættes ud af kraft. I stedet for at se en helt naturligt prisfald på svinekød på grund af meget stort udbud, betaler EU for at 100.000 tons kød kan blive opmagasineret, så efterspørgslen står mål med udbuddet. Man kan med rette sige at europæiske forbrugere betaler for at få lov at betale ekstra for svinekødet. Prisfaldet på verdensmarkedet skyldes billigt svinekød fra bl.a. Brasilien.

Sandsynligvis sælges kødet med eksportrestitutioner uden for Europa for at få det ud af markedet. Kødet vil så udøve helt urimelig konkurrence over fpor lokale svineproducenter typisk i fatigere lande.

EUs kunstige skattebetalte prisstøtte til svineproducenterne hindrer en naturlig strukturudvikling hvor produktion og efterspørgsel passer sammen.

Kilde/link

DR