Svineproduktion på Bregentved Gods er gyllebegrundet

Bregentved byggede fire stalde, der fik hvert deres Chr nummer. Så kunne de fattige godsejere nemlig hente fire gange maximalstøtten på 7 mio. i statskassen.

LandbrugsAvisen fortæller, at det milliondstøttede svineprojekt hos Danmarks største modtager af landbrugsstøtte, var begrundet i, at man kunne udnytte grisenes gylle.

Avisen skriver:

Bregentved Gods havde forleden besøg af miljøminister Lea Wermelin (S). Her fortalte godsejer Christian Moltke om baggrunden for, at godset startede svineproduktion op igen – efter 40 år uden dyr på godset. Det skyldtes blandt andet muligheden for at anvende gødningen fra grisene.

https://landbrugsavisen.dk/svineproduktion-p%C3%A5-bregentved-gods-leverer-plus-i-h%C3%A5rdt-%C3%A5r