ForsideSvineproduktion i DanmarkSoyakager til danske svin lægger beslag på 1.3 mio hektar i den...

Soyakager til danske svin lægger beslag på 1.3 mio hektar i den tredje verden

-

 

Dette afsnit stammer fra publikationen Madens fodaftryk udgivet af WWF.

"Forbruget af soja i Danmark Danmarks forbrug af soja består altovervejende af sojakage. Danmarks forbrug af sojakage i 2004 var på omkring 1, 8 mio. tons (Oil World Annnual 2005), og vores samlede forbrug sætter dermed et fodaftryk på næsten 1,3 mio. globale hektar, svarende til et område på størrelse med knap to gange Sjællands areal. Vi importerer omkring 88 procent af sojaen fra Argentina og 9 procent fra Brasilien. Importen af sojakage er den tredjestørste landbrugsrelaterede importvare og udgør 6 procent af den samlede import af landbrugsvarer til Danmark (FAO 2006).

Det er hovedsagelig Danmarks kødproduktion, herunder først og fremmest svinekødsproduktionen, som er årsag til det enorme forbrug af sojakage. Der bliver årligt produceret omkring 25 millioner grise i Danmark, og under grisenes opvækst, bliver de fodret med en blanding af korn (byg, hvede), proteinfoder (sojakage) og mineraler.

Sojakage anvendes som grisefoder, da det er meget proteinrigt og dertil billigt. Den danske svinekødsproduktion udgør en betydelig del af Danmarks fødevareindustri. Næsten 85 procent af svinekødet eksporteres, hvilket udgør 6 procent af den samlede danske vareeksport og indbringer Danmark næsten 27 mia. kr. årligt i eksportindtægter (Landbrugsrådet 2006b).

Eksporten gør samtidig Danmark til verdens største svinekødseksportør (De Danske Slagterier 2006b). Inden for svinekødsproduktionen er det danske andelsselskab, Danish Crown, en sværvægter. Slagterivirksomheden får leveret svin fra deres 17.000 andelshavere og selskabet slagter årligt 90 procent af alle slagtesvin i Danmark, hvilket svarer til omkring 22 mio. svin. Danish Crown er verdens største svinekødseksportør og verdens næststørste svineslagterivirksomhed (Danish Crown 2006)."

Kilde/link

Læs hele tryksagen her