ForsideDebatindlægDebat: Velsign svinene

Debat: Velsign svinene

-

Af Jacob Ludvigsen

ÅRHUS BLEV for nylig udsat for et af Dansk Landbrugs infame giftgasangreb: ‘Hundrede tusindvis af århusianere har i dag spist morgenmad til stanken af gylle… der lå som en tung og klam dyne over store dele af Århus, der som bekendt er omkredset af marker’, rapporterede Morgenavisen Gyllands-Posten. Påstanden om, at pesten kun hærger beboere på landet, og at de selv er ude om det, holder altså ikke.
DANMARKS 26 millioner svin udsondrer 30.000.000 tons gylle, og som var vi et mindre udviklet land, afsættes parterede råvarer til f.eks. italienske skinketørrerier. Et særligt marked udgør Japan, og man må for eksportens skyld håbe, at tilrejsende gæstekokke fra Solens Rige ikke forvilder sig ud i det danske landskab, når agerjorden forvandles til svinelokum, mens kirsebærtræerne blomstrer. Vi betaler japansk højteknologi med stenaldervarer.
Hold ferie i Danmark, men forlang skriftlig garanti for, at sommerhuset ikke inficeres af den hæslige luftart, og at vejnettet er fri for lorteklatter. Hvem dækker de tunge gylletankes slid på asfalten? Hvor mange griseavlere svarer indkomstskat?
AT SVINEINDUSTRIEN får lov at udvide og dermed fremstille endnu mere lagerurin, er snu politik, som kendetegner bonde- og borgerpartiet Venstre, hvis åndelige fader var P.A. Alberti, generaldirektør for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og justitsminister. I år er det 100 år siden, at veteranen meldte sig selv for bedrageri. Vi ser frem til Fogh Rasmussens mindetale for partifællen 8. september. Husk nu datoen, spindoktor Ulveman.
DEN ELLERS så forhånede islamkonvertit Abdul W. Pedersen har i sin al-godhed stiftet en komite til varetagelse af grisenes rettigheder. Selv om man ikke rører svinekød med så meget som en grill-tang, kan ens hjerte røres af de ubegriselige forhold, som kødspekulanterne byder værgeløse væsener på deres færd til slagteriet.
På kyllingeaflivningsanstalterne er i det mindste ansat en imam-assistent til at fremmumle den sidste halal og indkassere 25 øre pr. kræ til klubkassen. Denne barmhjertighed kunne statspræsterne lære noget af. Hvad med at velsigne de to-tre millioner grise, der omkommer under opvæksten?
GEJSTLIGE af kors og halvmåne, der bekender sig til samme overhøjhed og ser berigelse, hvor andre skimter krumsablen, kan samles om svinesagen. Vi respekterer hinandens spisevaner og husdyr og fællesbeder for deres frelse, som dog henvises til et afgrænset område af himmerige, da genopstandne grisebasser skal holdes adskilt fra de 72 burkafri jomfruer.
AT DANSK LANDBRUG år på år arrogant accepterer medlemmernes biokemiske krigsførelse mod civilbefolkningen, må tilskrives manglende fornemmelse for markedernes langsigtede humørsvingninger. Få hundreder fanatikere fra Amnesty Animal kan sætte gyllebaroner skakmat, og det vil koste milliarder at slette beton- og banksporene, når svineavlen svinder -måske i tabt konkurrence til østlande med mindre sarte snudeskafter.

Kilde/link