ForsideUncategorizedOffer for pressehetz får erstatning fra staten

Offer for pressehetz får erstatning fra staten

-

Vognmand Niels Vinderslev har indgået forlig med kammeradvokaten i en erstatningssag, hvor Vinderslev uretmæssigt fik sine bedrift lukket af daværende forbrugerminister Carina Christensen. Ministeren udstedte forbud mod at vognmanden benyttede visse samlepladser til de svin, han skulle transportere, efter at hun havde set et indslag i TV-avisen om Vinderslevs svinetransporter. Vinderslev blev ikke hørt i sagen, idet man i henvendelsen til Niels Vinderslev blot angav, at "partshøringen er foretaget i forbindelse med overreækkelsen af brevet" (citeret efter hukommenlsen. red.) Dette er et klart brud på forvaltningsloven.

Niels Vinderslev har fået sine tilladelser igen og driver sin vognmandsvirksomhed. Han har også fået en check på 8.2 mio. kroner fra staten.

Samtidig forlyder det,  at en anden af landets store svineeksportører, Henrik Vestergård, vil rejse en lignenede sag mod staten. Denne vognmand fik også sine samlepladser lukket, men detallierne er ikke pt. redaktionen bekendt.

Kilde/link

epn.dk