ForsideDebatindlægDebat: Lilleholt svarer, og sickpigs svarer igen...om biogas

Debat: Lilleholt svarer, og sickpigs svarer igen…om biogas

-

Kære Lars Christian Lilleholt, jeg har sat nogle bemærkningr ind i dit svar. Vi kan evt fortsætte debatten i Bornholms Tidende. Jeg har givet bolden op.  http://www.bornholmstidende.dk/?Id=3565.
Ja, jeg var ganske rigtigt i P1morgen og debattere biogas. Jeg mener, at der er flere grund e  til, at vi på sigt skal overveje flere og bedre anvendelser af biogassen. Dels fordi det er vedvarende energi og dermed understøtter målsætningen om at vi skal være uafhængige af fossile brændsler, dels fordi det understøtter målet om at gøre os uafhængige af energileverencer fra politiske ustabile regimer og endelig fordi biogas er en højkvalitetsbrændsel som på sigt kan anvendes mange forskellige steder i vores energiforsyning.
 
Biogassen fra gyllebaserede anlæg skal renses grundigt før den bliver "højkvalitet". Op mod halvdelen af gassen bruges til at varme gylle-blod-affaldsblandingen op, så gæringsprocessen ikke tager en evighed. Og forestil dig at hele Danmark skulle forsynes med biogas. Hvor meget fossilt brændsel skulle man så bruge for at fremstille al det affald og gylle? Nej Lilleholt, gylles energibalance er negativ uanset hvordan man vender og drejer det. Formålet med gyllebaseret biogasproduktion er IKKE at lave flere kilowatt, men at lave flere svin. Det viser den truende fiasko på Bornholm, Biokraft. Biogas er på ingen måde "vedvarende energi" hvis den baseres på gylle. Animalsk produktion er et meget, meget stort miljøproblem.
 
I forhold til dit spørgsmål om nedsivning, så skal man jo sammenligne med situationen i dag, hvor gyllen bringes ud på markerne. Her foregår optaget af næringsstoffer og de næringssstoffer der ikke optages udvaskes. Som jeg forstår processen, så flyttes denne mineraliseringsproces ind i biogasanlægget hvorved processen kontrolleres mere. Det betyder, at der vil være færre næringsstoffer som kan udvaskes. Den afgassede biomasse har desuden en bedre næringsværdi, hvorfor jorden har behov for mindre mængder. Og i forhold til forbruget af fossile brændsler i processen, så er der jo allerede i dag en forbrændingsmotor på de decentrale kraftvarmeværker hvor biogassen anvendes.
 
Afgasset gylle har højere indhold af næringsstoffer som udvaskes lettere og er mere tyndtflydende. De sviner mere end almindelig gylle, som sviner alt for meget, så sammenlingsgrundlaget er dårligt. Jeg mener dermed, at selvom der nu skulle være tale om en mindre reduktion af miljøbelastningen, er dette ikke noget at klappe af. Den er stadigvæk alt for høj. Det der med kontrol er rent spin fra Axelborgs side. Hvis det skulle tages for pålydende, skulle landmændene jo så køre gyllen ud i småportioner for at få den udnyttet bedre. Det ville så koste endnu mere energi og arbejdstid, og det sker naturligvis ikke. Ikke uden et eller andet eksotisk tilskud, i hvert fald. Den mineraliserede gylle udvaskes nærmest øjeblikkeligt, hvis der falder en tordenbyge. Kompost nedbrydes langsomt og selvom noget vil udvaskes, så kan planterne optage de mineraliserede næringsstoffer efterhånden som de bliver tilgængelige. Der er så vidt jeg ved ingen forskning, der kan danne belæg for påstanden om, at afgasset gylle er mere "miljøvenlig". I teorien forholder det sig modsat. Men Axelborgs chefkonsulent Bruno Sander Nielsen vil gerne tro noget andet. Prøv at spørge DMU, for at få et reelt svar. Bruno Sander Nielsen har ikke svaret på mine spørgsmål, som jeg har lagt her: http://www.sickpigs.dk/flexnews/news.php?newsid=1739
 
Jeg mener ikke, at den reducerede nedsivning er det væsentligte argument for øget brug af biogas. Det er en glædelig side-effekt, men jeg vægter det endnu højere, at øget brug af biogas kan være medvirkende til at sikre en langsigtet uafhængighed af fossile brændsler og dermed også uafhængighed af energileverancer fra politisk ustabile lande. Øget brug af biogas kan således understøtte Venstres langsigtede energipolitiske målsætninger. Og lad mig så lige for en god ordens skyld understrege, at det jo en tanker, som skal ses på den lange bane. Vi kan ikke lave overgangen hverken i år elle rnæste år – alene af den grund, at biogassen pt. ikke er økonomisk konkurrencedygtig med fx naturgas. Men det vil den blive på sigt. Og til den tid skal vi være parat .
 
Biogas kan baseres på mange ting. Den gyllebaserede vil hverken nedsætte forureningen eller vores afhængighed af ustabile lande. Men må jeg minde om, at vi jo på ingen måde er afhængige af energileverancer fra politisk ustabile lande, da vi jo er selvforsynende med fossil brændsel. Allerede i dag har vi brugt mindst en milliard på nyttesløse biogaseksperimenter. Man kunne spare mere drivhuseffekt ved at nedsætte den animalske landbrugsproduktion. Og så plante træer på markerne.
 
Venligst Knud Haugmark

 

Kilde/link

Se oprindeligt spørgsmål til Lillelund her