ForsideVetstatDTU indrømmer fejl

DTU indrømmer fejl

-

DTU bedømmer sin fejl som værende ubetydelig...Den forårsagede at sagen lå over et år hos miljøklagenævnet, før dette nævn afgjorde, at det ikke var rette klageinstans, og sendte sagen til Universitets-og bygningsstyrelsen.

DTU skriver i en korrespondance mellem DTU og Universitets-og bygningsstyrelsen bl.a:

 

I henhold til Miljøklagenævnets afgørelse har DTU derfor lavet en fejl ved at give klagevejledning til  en myndighed, der efterfølgende har vurderet at den ikke er rette myndighed. DTU burde i stedet have oplyst at afgørelsen var endelig.

 

Det er uheldigt, at DTU har truffet denne beslutning og det har betydet at sagens behandlinger trukket ud.

I henhold til Forvaltningslovens § 25 er virkningen af manglende eller forkert klagevejledning, at tidsfrister for klagevejledning sættes i stå og det vurderes derfor fra DTU side, at der ikke er tale en ulovlighed af ikke uvæsentlig art.

 

DTU fastholder som nævnt i mail af 9 september 2008 afgørelse, idet der gøres opmærksom på at Miljøklagenævnet ikke har stillet spørgsmålstegn ved om sagen er omfattet af Lov om Miljøoplysninger.