ForsideBiogasbedragetDebat: Grønt guld

Debat: Grønt guld

-

Bragt i Viborg Stifts Folkeblad.

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen  fra Venstre mener, at "gylle kan blive til grønt guld", hvis man distribuerer gyllebaseret biogas  i naturgasrørene.(Viborg Stifts Folkeblad 20.10.2008). Forhåbentlig vil nogle nøgterne folk få majoren med patetiske syner ned på jorden. For gylle bliver ikke til guld. Biogasanlæggene i Hjørring (Dammen biogas), Åkirkeby (Biokraft) og nu senest Nysted Biogas er økonomiske ruinhobe, som kun har overlevet i kraft af gentagne betydelige offentlige tilskud. I virkeligheden bruger svineproducenterne under dække af at producere "grøn energi" det offentliges penge til at løse deres affaldsproblem.

Den smule energi man kan presse ud af biogasanlæggene kommer for det første næsten ikke fra gyllen, men fra slagtesvins maveindhold, slam og blod, som skal tilsættes gyllen, før den får energiindhold nok til at gasse tilstrækkeligt.

For det andet er selve anlæggets etablering og drift så energikrævende, at det vil vare mange, mange år, inden der er en bare lille, bitte energigevinst. Med forbindelser til naturgasnettet vil det vare endnu længere.

For det tredje er biogassen af ringe kvalitet. Lorentzens egentlige dagsorden er, at tørre biogasanlæggenes underskud af på naturgasselskaberne og pynte på den miljøbelastende svineproduktion  med lånte fjer fra klimaindsatsen.

Miljøminister Troels Lund Poulsen siger, at man på den måde kan opfylde "EUs vandplandirektiv".

Men den afgassede gylle indeholder flere næringsstoffer, som tilmed er vandopløste, hvorfor de udvaskes lettere.

Man må konkludere, at begge venstremænd med deres biogasbragesnak for svinebøndernes skyld lader deres troværdighed leve et meget farligt liv.

 

Kilde/link

Viborg Stifts Folkeblad

Tidligere artikel
Næste artikel