ForsideDebatindlægDebat: Gyllen er problemet, ikke løsningen.

Debat: Gyllen er problemet, ikke løsningen.

-

Bragt i til Jyske vestkysten 13. november 2008

 
Venstres folketingskandidat Jan Lundsgaard fra Kolding lyder som et ekko af Eva Kjer Hansen og dermed Axelborg, når han peger på gyllegas som et bidrag til bedre klima. (JV 10. nov.) Forhåbentlig er han blot en nyttig idiot for de slemme svinedrenge, for en pæn mand fra Bramdrupdam bør holde sig for god til at medvirke i det store biogasbedrag. Selv venstres egen ordfører på området Lars Christian Lilleholt har indrømmet, at det ikke kan betale sig. Det samme står i en ny rapport fra fødevareministeriet. Den skjulte dagsorden er at spare svinebønderne for at skulle investere i dyr gyllejord, når de vil lave endnu flere svin. De tørrer deres gylleproblem af på biogasanlægget og det offentlige i stedet for.
 
Biogasbedraget går altså ud på, at spænde klima- og miljøindsatsen foran landbrugets gylleproblem. Men gyllen bliver endnu mere miljøbelastende af en tur på biogasanlægget. Her tilføres næringsstoffer i form af slagteriaffald, minkkroppe osv., så der faktisk kræves større udbringningsareal til den afgassede gylle.
 
 
Gasmængden fra gyllen en minimal og når det halve skal bruges til at varme gyllesuppen op til 50 grader, er energibalancen dårlig.  Fremstilling af gylle, landbrugets vigtigste produkt, er enormt energikrævende. Landbruget står for 18% af vores drivhuseffekt.
 
Venstrekandidat Jan Lundsgaard skriver i fuldt alvor, at et ton gylle brugt til energiproduktion kan spare miljøet for 90 kg. CO2. Det har han læst på nettet. Men inden man får bygget biogasanlæg og rørforbindelser til naturgasnettet og kørt enorme mængder gylle frem og tilbage er nogen forhåbentlig blevet klar over, at det ville være meget bedre at lukke den tabsgivende svineproduktion.
 
Der findes ingen biogasanlæg herhjemme, der virker. Af skandaler, hvor kun tocifrede milliontilskud har skånet anlæggene for konkurs kan nævnes: Nysted Biogas, Biokraft og Dammen Bioenergi. Venstrekandidat Jan Lundsgaard drømmerier om "eksport af nøglefærdige anlæg" er lige så realistisk som den lugtfrie svinefabrik, den penicillinfrie husdyrproduktion eller det pesticidfrie industrilandbrug. Green Farm Energy gik konkurs, Bioscan ligeså og Xergi holder kun skruen i vandet i kraft af tilskud fra Hedeselskabet og store offentlige ordrer. Ingen af disse firmaers anlæg opfylder deres egne miljømål.
 
Biogasforkæmperne i venstre og i landbruget har aldrig fremlagt dokumentation for, at gyllebaseret biogas er en god ide. Vidtløftige visioner og manipulerende sniksnak gør det ikke. Gyllen er problemet, ikke løsningen.
 
Venstremanden mener endda, at det offentlige skal betale for at løse landbrugets affaldsproblem. Nu stopper vi. Landbruget får tilskud nok. 
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88