ForsideBiogasbedragetKlimaeffekten af gyllebaseret biogas.

Klimaeffekten af gyllebaseret biogas.

-
Klimabelastningen til fremstilling af tre store slamsugere er ikke taget med i beregningerne. Her er en af dem på Lemvig Biogasanlæg.


På Lemvig Biopgasanlæg laver man strøm og varme af gylle og andet organisk affald. Hvis man ser på den del af processen, der udnytter gyllen ser regnestykket nogenlunde således ud:

Man henter 97.000 tons gylle hos landmænd, der bor max 11 km. fra værket. 2/3 er kvæggylle, som beregningerne herunder omfatter:

For at hente gyllen og bringe den tilbage efter afgasning  og pumpe den frem og tilbage kører tre slamsugere 150.000 km årligt. Det bruger de 150.000 liter diesel på. Dem omregner vi til kwh:

150.000 liter diesel = 1.500.000 kwh

Biogassen afgiver i snit efter fradrag af procesenergi og CO2 indhold ca:

970.000 Nm3 biogas = 9.000.000 kwh

Efter at transportbidraget er fratrukket er der

9.000.000 – 1.500.000 kwh tilbage = 7.500.000 kwh.


En ko producerer 22 liter gylle dagligt så 

66290 tons kvæggylle kræver 3013 køer på årsbasis.

En ko udskiller 400 liter metan om dagen så

3013 køer udskiller 400 * 365 liter metan årligt = 440.000 m3 metan

Metan er 20 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2, så det svarer til

440.000 * 20 = 8.800.000 m3 CO2 ækvivalenter

1 Nm3 CO2 vejer 1.947 kg så 8.800.000 m3 CO2 vejer

1.947 * 8.800.000 m3 CO2/1000 tons = 16.720 tons CO2

Hvis vi regner med at der går 480 g/CO2 pr. kwh, som hjemmesiden et ton mindre regner med, svarer 16720 tons CO2 til

 16720/ 0,00048 kwh =  34.000.000 kwh

Køernes klimaeffekt svarer altså til 4,5 gange den strøm, men udvinder fra biogassen.

 

Kilde/link