ForsideUncategorized800 slagteriarbejdere må finde nyt job

800 slagteriarbejdere må finde nyt job

-

Hovedafklipperrobot fra slagteriet i Horsens. Foto: Danish Crown.


For anden gang inden for et år skærer Danish Crown ind til benet med nedskæringer. Denne gang lukkes slagteriet i Holstebro og flere andre afdelinger sætter produktionen ned. Det skyldes i følge slagterikoncernen manglende leverancer af svin. Hermed fortsætter nedturen for verdens største slagterikoncern. Faldet i produktionen af slagtesvin skyldes manglende konkurrenceevne på eksportmarkederne.  Opførelsen af gigantslagteriet ved Horsens for få år siden modtager mange slagteninger, som før blev foretaget lokalt.

Se seneste pressemeddelse

Se pressemeddelese fra 2008

Og fra 2005

Oversigt over de seneste 8 års slagterilukninger i Midt- og vestjylland.

Bestyrelsen for Danish Crown valgte sidste år at sætte sin egen løn op med 18 procent til i alt 300.000 kroner om året. Samtidig besluttede den at sætte direktionsmedlemmernes løn op med 25 procent. Det betød, at de fem medlemmers løn i alt er på 31,7 millioner kroner årligt, oplyser avisen. oplyser Dagbladet Holstebro-Struer

 


Danish Crowns pressemeddelse

Usikkerhed om vilkårene for slagtesvineproduktionen koster danske arbejdspladser
 

Randers 17. februar 2009Danish Crowns svineproducentudvalg har her til morgen indstillet, at nogle af koncernens danske aktiviteter lukkes. Det drejer sig om slagteriet i Holstebro og opskæringen i Rødding, og lukningerne vil berøre hhv. 463 DC medarbejdere i Holstebro og 308 DC medarbejdere i Rødding. Desuden berøres 90 medarbejdere i Esbjerg i bovudbeningsafdelingen, som forventes lukket første uge i maj. Holstebro forventes lukket anden uge i juni og Rødding i løbet af 2009. Baggrunden for lukningerne er en række faktorer, der blandt andet betyder, at tilførslen af råvarer til slagteriet er faldende. Usikre rammebetingelser for både primærproduktion og virksomhed – herunder manglende miljøgodkendelser, væsentligt forhøjede veterinæromkostninger og usikkerhed om konsekvensen af skattekommissionens forslag – skaber sammen med den økonomiske afmatning og et højt dansk omkostningsniveau behov for tilpasning af kapaciteten i Danish Crown. – Vi håber fortsat på forbedrede markedsvilkår og forståelse for at afværge de politisk skabte udfordringer, og derfor har vi i første omgang besluttet os for at indstille til lukning af Holstebro med mulighed for at genåbne slagteriet indenfor det første år. Det er det eneste økonomisk ansvarlige, vi kan gøre. Men vi ser med stor alvor på de rammebetingelser, der definerer udviklingen i svineproduktionen i øjeblikket, siger administrerende direktør i Danish Crown Kjeld Johannesen. Den seneste svinetælling peger på et yderligere fald i slagtesvineproduktionen, og den i øjeblikket meget usikre økonomiske situation får nu Danish Crown til at tage dette skridt for at sikre konkurrenceevnen. – Vores konkurrencedygtighed i forhold til udlandet er i øjeblikket forbedret i forhold til det pres, vi var udsat for sidste år. Vi mærker de forbedrede afsætningsmuligheder på attraktive markeder som Japan, Australien, Kina og USA, men med faldende produktion af slagtesvin i Danmark er det tvingende nødvendigt at være et skridt foran, når det handler om at tilpasse omkostningerne, hvis vi skal kunne operere på et internationalt marked, siger Kjeld Johannesen, som peger på, at dette er et af flere tiltag for at løfte konkurrencedygtigheden i Danish Crown i den kommende tid. En del af produktionen i Rødding flyttes til afdelingen i Esbjerg, og her fra udflages en del af produktionen til Tyskland. Det betyder, at Danish Crown forventer at kunne bevare ca. en fjerdedel af de berørte arbejdspladser.

 

Kilde/link

TV-midtvest