ForsideBiogasbedragetBiogasflop. Der er ikke brændsel nok

Biogasflop. Der er ikke brændsel nok

-

Nu erkender biogasfolkene, at energien slet ikke kommer fra gylle, men fra tilsat "brændsel" organisk affald af forskellig art, som nu kan sælges til biogasanlæggene. Tidligere kunne anlæggene få brændslet for at hente det. Der er tale om spildprodukter fra fødevareindustrien, slagerier, mejerier, foderfabrikker etc.

Kilde/link

Holstebro Dagblad