ForsideDebatindlægDebat: Hvor er ambitionerne og visionerne, kære ministre?

Debat: Hvor er ambitionerne og visionerne, kære ministre?

-

Jette Rosenkvist Ribevej 36, Skrydstrup, Vojens skriver i JyllandsPosten 15.04.09

Fødevareminister Eva Kjer Hansen har nyligt ladet universitetsforskere udarbejde rapporten ”Landbrug og klima”. Præmissen for forskernes arbejde var, »at der ikke sker væsentlige strukturelle ændringer i landbruget eller en væsentlig nedgang i fødevareproduktionen.«

Fødevareministerens begrundelse for ikke at ville ændre ved Danmarks status som verdens forholdsmæssigt største svineproducent er et postulat om, at andre lande blot vil øge produktionen tilsvarende den mængde, som Danmark reducerer med.

Klimaminister Connie Hedegaard har anbefalet en ugentlig kødløs dag ude i de danske husholdninger – sandsynligvis status allerede i langt de fleste hjem, da forslaget blev fremsat.

Miljøminister Troels Lund Poulsen har udtalt, at han i princippet er ligeglad med, hvor mange svin, Danmark huser, blot der anvendes den rette miljøteknologi i landbruget. Faktisk ønsker han en langt større svineproduktion.

Mangler vilje og drive


Ovenstående holdninger vidner ikke om værter ved klimatopmødet i december, der har vilje og ”drive” til at få en ambitiøs og visionær klimaaftale i hus, hvad angår den globale husdyrproduktion. Denne tegner sig for næsten 1/3 af klodens drivhusgasudledning.

Afskovning står for 20 pct. Sojaproduktion til svinefoder forårsager rydning af enorme områder med regnskov i Sydamerika og kræver store mængder kunstgødning og pesticider.

Disse kemikalier er meget energikrævende at fremstille, og kunstgødning frigiver ved udspredning af lattergas, som er ca. 310 gange så stærk en drivhusgas som CO2. Ca. 2 mio. ton sojafoder transporteres årligt til Danmark, ligesom 6-7 millioner grise hvert år sendes på klimabelastende transporter fra Danmark til udlandet.

Rent praktisk har det måske ikke i global sammenhæng den store betydning, hvor mange svin Danmark producerer. Når det gælder signalværdi, kan en produktionsreduktion imidlertid have en fantastisk effekt.

Hvis Danmark i relation til klimatopmødet proklamerer, at vi reducerer vor svineproduktion med eksempelvis de 2/3, som forsker ved Aarhus Universitet Trine Stoltenborg har anbefalet landbruget reduceret med, vil det give genlyd over hele verden. Danmark vil høste international goodwill og oven i købet økonomisk gevinst, idet svineproduktionen i årevis har været en underskudsforretning i milliardklassen.

OECD forventer, at verdens kødproduktion i 2016 vil være forøget med 30 pct. sammenholdt med perioden 2001-05.

Der er behov for et foregangsland – meget oplagt verdens førende svinekødseksportør – som inspirerer til en modsat udvikling. Lad os dog have modet til at vise os som ansvarlige, ambitiøse og visionære værter ved klimatopmødet. Lurepasser-rollen, hvor vi afventer, at ”de andre” gør noget, er hverken flatterende eller effektfuld.

Vil du forandre verden med held, begynd med dig selv.