ForsideBiogasbedragetGrøn Vækst papiret

Grøn Vækst papiret

-

Grøn vækst planen fra regeringen skriver bl.a:

"Øget produktion af grøn energi vil styrke uafhængigheden af fossile brændsler. Øget energiudnyttelse af husdyrgødningen vil – i sammenhæng med bl.a. en modernisering af landbrugsloven – desuden give husdyrbrugene bedre vækstmuligheder. Landmandens muligheder for at udvide bedriften med flere husdyr forbedres, da en øget energiudnyttelse af husdyrgødning reducerer behovet for areal til at sprede gødningen på.
Regeringen har med energiaftalen fra februar 2008 sikret en attraktiv afregningspris på biomasse og især biogas. Det er forventningen, at biogasproduktionen på den baggrund vil tredobles fra 4 PJ til 12 PJ i 2020."

Man bør lige se nærmere på denne sætning:

"…da en øget energiudnyttelse af husdyrgødning reducerer behovet for areal til at sprede gødningen på."

Her blander man med vilje to forskellige begreber sammen. Udspredningsareal og energiproduktion. Det har aldrig nogen sinde været et miljøproblem, at man spreder energien på markerne, da der er meget, meget lidt af den. Næringsstofferne opkoncentreres derimod i biogasgyllen, som derfor rettelig skulle have et større udspredningsareal.

Kilde/link

Se hele papiret her