ForsideDebatindlægBiogas; Frås med milliardtilskud

Biogas; Frås med milliardtilskud

-


Kjeld Hansen skriver i JyllandsPosten d. 28.05.09:
Fødevareminister Eva Kjer Hansen står fuldstændig alene med hovedpunktet i regeringens ”Grøn Vækst”-plan. Ministerens påstand om den gode økonomii biogas er simpelt hen usand.

Alle ekspertudsagn advarer om, at det vil blive hundedyrt at lave svinegylle om til energi. Økonomien kommer til at bygge helt og aldeles på enorme statstilskud til både projektering, opførelse og drift. Kilowatt-prisen ryger formentlig et godt stykke op over en krone. Altså verdens dyreste strøm. Det udgør også et væsentligt problem, at slagteriaffald er en uundværlig komponent i biogasanlæggene. I takt med, at de danske slagterier lukker, vil der opstå mangel på den slags affald, og hurtigt kan vi ende i den groteske situation, at der må importeres slagteriaffald fra udlandet for at holde anlæggene kørende.

Ministerens særlige rejsehold

Mest foruroligende er det, at svineproducenterne selv ikke tror en pind på ministerens milliarddyre gyllevisioner. Hånligt kalder de biogas for gårsdagens teknologi, og deres formand har gang på gang undsagt ministeren. Den eneste svineproducent, der viser ubetinget begejstring, er Landbrugsraadets præsident, men han er dybt inhabil. Privat har han allerede taget hul på det nye tilskudseventyr ved at bygge sit eget biogasanlæg. Ude i kommunerne spores der ingen begejstring. Ministeren har derfor følt sig tvunget til at udsende et særligt rejsehold - nogle ville sige tæskehold - der skal ”hjælpe” kommunerne med at finde byggepladser til biogassen. Det er et reelt demokratisk problem, at ministeren vil tvinge kommunerne ud i de håbløse biogas-investeringer.

Ingen innovation eller udvikling

Trods markante advarsler fra alle uafhængige eksperter, kritik fra den betalte rådgivning og et rungende nej fra landbrugets svineproducenter insisterer fødevareministeren på at gennemtrumfe sin vilje. Hun er parat til at satse 13,5 mia. skatteyderkroner på den ekstra landbrugsstøtte. De mange milliarder vil hverken skabe ægte innovation eller vedvarende udvikling, kun uddybe Venstre-folkenes afhængighed af Kjer Hansens vildtvoksende støtteimperium. Der er ingen tvivl om, at Eva Kjer Hansen har kendskab til den elendige økonomi i biogas. Alligevel er det tilsyneladende lykkedes hende at bilde resten af regeringen ind, at gyllebaseret energi er vejen frem for Danmark. Er der slet ingen, der kan stoppe Kjer Hansens tilskudsfrås? Hvor er energiministeren henne? Eller hvad siger Dansk Folkeparti til dette nye tilskudspåfund?