ForsideFinansielle landbrugstabOplysninger om pantsat støtte for 2017 gives. Aktindsigt i tallene afvises

Oplysninger om pantsat støtte for 2017 gives. Aktindsigt i tallene afvises

-

landmisbrug.dk har søgt om aktindsigt i de støttekroner, som landmændene pantsætter for at få udbetalt store lån, der så tilbagebetales løbende med den årlige støtte. Landbrugs- og fiskeristyrelsen oplyser bl.a. at de har registreret nedenstående tal, men afviser indsigt i hele databasen, da de mener, at det ikke er krævet i loven. Denne afgørelse kan undre, da en retsafgørelse netop har påkrævet, at pantsatte betalingsrettigheder skal tinglyses, og således være offentligt tilgængelige.

Vi påklager naturligvis afgørelsen og regner med at få medhold. Styrelsen er ude i et helt andet ærinde, formodentlig, nemlig at holde det skjult for offentlighedenm hvilke landmænd, der spiller hasard med deres støttekroner for siden at gå konkurs, med udgifter for bankkunder, staten, aktionærerne osv. til følge.

pantsat i € 2017 pantsat i DKK 2017 antal pantsættelser. (landmænd) 2017 pantsat pr. landmand DKK 2017
176.602.208,00 1.315.916.032,47 5.175 254.283,29

 

Se afgørelsen her pantsatte_betalingsrettigheder


Vi skrev således til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen:

Landmisbrug.dk har søgt aktindsigt i alle de bønder, som har pantsat deres EU støtte i en form for meget risikabel casinoøkonomi. Landmanden får et meget stort lån hentet hjem, som han investerer i fremtidig produktion (og måske også lidt luksus faktureret som maskiner, kalk eller gødning…)

Men hvis indkøbspriserne på råvarer stiger og/eller priserne på svin falder, så er Fanden løs i Laksegade. For så har landmanden intet at stå imod med når underskuddene skal dækkes ind. Den forgældede storbonde risikerer konkurs, fordi han reelt har misbrugt skatteydernes rundhåndede subsidier, der jo skal sikre landmanden en stabil indkomst. Ikke danne grundlag for højrisikoinvesteringer.

Til landbrugs- og fiskeristyrelsen

Det fremgår af denne artikel

http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article9768683.ece

at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har registreret, når landmænd har pantsat deres EU støttemidler.

Dommen i Vestre landsret pålægger nu, at disse forhold fremgår af tingbogen, der jo er offentlig og tilgængelig på internettet.

Er det muligt i lyset af denne dom og lovgivningen om aktindsigt at få indsigt i registret? Eller kunne I oplyse hvor store beløb, der er pantsat af hvor mange landmænd i løbet af de seneste år. Vil det være muligt at få tilsendt hele registret som datafil?

Med venlig hilsen

Knud Haugmark