ForsideFinansielle landbrugstabLån aldrig penge til en landmand!

Lån aldrig penge til en landmand!

Vestjysk Bank har sagt farvel til mere end hver tredje krone, som banken har lånt ud til en landmand.

-

Risikoen for at lide økonomisk tab ved at låne ud til bønderne ser ud til at overstige selv det mest risikable hasardspil.

Vestjysk Bank blev længe holdt kunstigt i live af staten ved hjælp af såkaldte hybrid kernekapital, en slags skjult skatteyderbetalt kapitalindsprøjtning, men da EU skred ind over for denne fidus, trådte nogle pensionskasser under massivt pres til og købte staten ud for en krone pr. aktie.

Fødevarewatch fortæller bl.a. om den landbrugseksponerede bank:

Nedskrivningerne på landbrug udgør isoleret set 137 mio. kr. for årets første ni måneder. Banken har samlede udlån og garantier til landbruget på 3,64 mia. kr., og har akkumuleret nedskrevet 1,27 mia. kr. på den eksponering. Dermed har banken nedskrevet ca. 35 pct. af bruttoudlånet og garantier til landbrugssektoren.

Source: Vestjysk Bank: Landbruget kan afspore realisering af forventninger