ForsideFinansielle landbrugstabStor spredning blandt landmænd, der har pantsat deres betalingrettigheder

Stor spredning blandt landmænd, der har pantsat deres betalingrettigheder

Både kommuner, folkekirken og mange landbrug har sat deres betalingsrettigheder ind som pant for store kreditter. Pantet er dog intet værd for kreditgiver

-

landmisbrug.dk har opnået begrænset aktindsigt i de bedrifter m.fl. som har pantsat deres såkaldte “betalingsrettigheder” (tidligere hektarstøtte) for at kunne trække store kreditter ud af bankerne. Landbrug, der er på selskabsform, indgår i aktindsigten.

Hidtil har Landbrugs- og fiskeristyrelsen noteret pantsættelsen i en database, men en nylig retsafgørelse har vist, at denne registrering ikke sikrer pantet for långiverne, hvorfor der nu sker egentlige tinglysninger af pantsættelserne.

Der er stor spredning med hensyn til rentabilitet blandt de ca. 200 bedrifter, som man har frigivet CVR numrene for. På grundlag af CVR numrene er det lykkedes for landmisbrug.dk at indhente en del nøgletal for de berørte bedrifter, som vi med fornøjelse stiller til læsernes rådighed.

Det er bemærkelsesværdigt at en halv snes kommuner og en håndfuld folkekirkelige institutioner har pantsat deres betalingsrettigheder. Vi har dog ikke haft held til at indhente nøgletal for disse.

Hent nøgletallene her i open office Calc-format: pantsat_betalingsrettighede_ods

Her til import i excell  pantsat_betalingsrettighede_csv

Offentlige institutioner, der er på listen over pantsatte betalingsrettigheder.

CVR Navn
28422725 NST Søhøjlandet
79080519 SKIVE PRODUKTIONSHØJSKOLE SELVEJENDE INSTITUTION
28422830 NST Vadehavet
28422865 NST Vendsyssel
28422881 NST Blåvandshuk
29189463 Rebild Kommune
29188378 Rudersdal kommune
29189765 Billund kommune
29189781 Tønder kommune
29189803 Esbjerg kommune
29189811 Varde kommune
29189838 Vejen kommune
29189846 Viborg kommune
29189587 Hedensted Kommune
29189889 Horsens kommune
 

29189900

Vejle Kommune
69116418 FREDERICIA KOMMUNE
29189919 Herning kommune
29189935 Lemvig kommune

 

Se  navnelisten over juridiske personer med pantsatte betalingsrettigheder her

Bilag_Liste over juridiske personer med registreret pant-1