ForsideAktindsigtAfsløring! Lokumsaftale om markedsføring af økologi findes slet ikke

Afsløring! Lokumsaftale om markedsføring af økologi findes slet ikke

Fødevarestyrelsen skriver bl.a: 'Det har trods stor indsats ikke været muligt at finde relevante dokumenter der beskriver dialogen med de to organisationer om de omtalte budskaber." Aktindsigt afslører, at økologisk landbrug i årevis har markedsført sig med udokumenterede påstande, som man påstod var godkendt af Fødevarestyrelsen

-

Thomas Roland  CSR chef i COOP skrev i en mail til denne sides redaktør den 22. august 2022 bl.a:

“De udsagn om økologi, som vi bruger, er hentet fra en hel samling af “godkendte påstande”, som Økologisk Landsforening, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer er blevet enige om, at man kan bruge, fordi der er evidens for dem. Jeg ligger ikke inde med den evidens  […] Vi henholder os blot til – og udnytter selvfølgelig – at der faktisk findes en række påstande om økologisk produktion, som det er tilladt at bruge i salgs- og markedsføringssammenhænge.”
Foto fra COOP i Smørum af Knud Haugmark

I årevis har både myndigheder og butikker markedsført økologiens velsignelser grundlag af et materiale som branchen skulle have udarbejdet sammen med ministeriet. Her fik påstande om bedre drikkevand, dyrevelfærd og færre tilsætningsstoffer i maden det officielle blå stempel og branchen kunne uden dokumentation markedsføre økologien.

Selv fødevarestyrelsen, en del af den statslige forvaltning, henviser til denne mærkelige aftale:

Du har klaget over at COOP anpriser med, at man beskytter grundvandet, når man køber økologisk.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er tale om vildledende markedsføring.
Det budskab som COOP bruger er at finde i materiale som er udarbejdet af FVST, L&F og Økologisk Landsforening for nogle år tilbage.
De 4 budskaber bruges stadig: https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/markedsfoering/.

Her på redaktionen har vi undret os over, at Fødevarestyrelsen har arbejdet som markedsføringsbureau for landbruget. Derfor har vi søgt om aktindsigt i denne besynderlige sag. Forleden kom svaret. Fødevarestyrelsen skriver bl.a:

Det har trods stor indsats ikke været muligt at finde relevante dokumenter der beskriver dialogen med de to organisationer om de omtalte budskaber. Vi har ved forespørgsel af nuværende og tidligere kolleger identificeret, at arbejdet med budskaber for økologi og herunder beskyttelse af grundvandet er påbegyndt før 2013. Det har heller ikke været muligt at søge dokumenter eller oplysninger frem i vores historiske databaser.

Det er altså ikke muligt at dokumentere, at Fødevarestyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af markedsføringsmateriale for landbruget selv om styrelsen altså selv henviser til det. Mystikken breder sig. Men officielt findes aftalen ikke. Man kan ikke påstå at have fået en særtilladelse, hvis denne ikke kan dokumenteres.

Der er måske sket et brud på Forvaltningslovens krav om journaliseringspligt og det ser ud til at aftalen, hvis det måtte eksistere, strider imod neutralitetsprincippet, da en myndighed naturligvis ikke må give visse erhverv fordele, som mangler lovgrundlag.

Økologisk landsforening bruger de udokumenterede påstande i deres markedsføring

økopr
Økologisk Landsforening bruger herover de særlige udokumenterede anprisninger, som Fødevarestyrelsen henviser til.

 

Økologiske læggehøner har elendig dyrevelfærd

hons
Fritgående høns er et af økologiens slagnumre. Forskning har imidlertid afsløret, at 80% af dem har et eller flere brud på brystbenet forårsaget af, at deres æg er for store til at deres krop kan rumme dem. Og så revner skelettet. Disse frakturer er smertefulde ikke mindst fordi de ikke når at hele op, før skelettet igen revner når der dannes et æg. Også svin og kvæg har elendig dyrevelfærd hos økologerne. Vægreklame for Rema 1000. Foto: Knud Haugmark

Professor afviser økologiens gavnlige virkninger

Læs her