Bønderne piner deres dyr.

Igen viser en undersøgelse at landbruget hellere vil pine og plage deres dyr end løse de enorme velfærdsprobmer i de danske stalde

0
368

Der er intet håb for at danske husdyr får bedre leveforhold foreløbig. Sidste år fik både svine- og kvæg fabrikker påtaler i rå mængder.

Det er allerde slut med dette slagtesvin. Helt slut.