ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetDirektoratet ville ikke undrerettes, hvis landmænd snød sig til hektarstøtte

Direktoratet ville ikke undrerettes, hvis landmænd snød sig til hektarstøtte

-

Direktoratet for Fødevareerhverv skrev i 2005 bl.a:

Hvis en landbruger opdyrker naturarealer,  som ligger udenfor Natura 2000,  kan  direktoratet ikke forhindre, at han søger støtte under enkeltbetalingsordningen, idet Direktoratet for FødevareErhverv ikke har hjemmel til at nægte ansøgere støtte efter enkeltbetalingsordningen til trods for, at de har opdyrket et § 3 areal ulovligt. Amtet  må i disse tilfælde håndhæve de gældende regler i henhold til  naturbeskyttelsesloven. 

 

Direktoratet skal derfor ikke orienteres såfremt overtrædelser af sidstnævnte type finder sted.

 

Journalnummeret i Nordjyllands Amt for aktindsigtssagen i korrespondancen;: 8-16-44-9-0001-05

Kilde/link

Se hele korrespondancen fra 2005 her