ForsideBiogasbedragetBiogas giver flere svin

Biogas giver flere svin

-

 

Xergi ManuPower – Nyt koncept præsenteres på Agromek

 

 
På Agromek messen i Herning d. 15.-19. januar udstiller Xergi det nye ManuPower biogaskoncept, som alene anvender gylle som input-materiale.

Traditionelt har biogasanlæg været baseret på gylle samt organisk industriaffald, hvor sidstnævnte har været den primære energikilde og en nødvendighed for at biogasanlæggene kunne hænge sammen økonomisk.

I regeringens nye energiplan er der lagt op til at afregningsprisen på el produceret på biogas hæves fra de nuværende 60 øre per produceret kilowatttime. Dette kan gøre det muligt at lave biogasanlæg, der kun er baseret på gylle, med en sund driftsøkonomi.

Biogasanlægget kan således blive en attraktiv investering, som samtidig giver landmanden en række andre fordele:

  • Reducering af harmoniareal
  • Mulighed for produktionsudvidelse
  • Reducering af lugtgener
  • Bedre omdømme i lokalområdet

Kig forbi vores stand i hal C stand C2752 og hør mere!

Kilde/link