ForsideDebatindlægDebat: Slagteriaffald duer ikke til biodiesel

Debat: Slagteriaffald duer ikke til biodiesel

-

Bragt I Information 22/4 2008

Miljøministeren mener, at der skal indføres særregler i EU så biodiesel
fremstillet af slagteriaffald får særstatus, fordi den  i følge hende ikke
– som når man anvender raps eller korn – presser prisen på fødevarer op.
Ministeren har glemt at tænke sig om. For netop den animalske produktion,
som jo gør kål på næsten hele den danske kornproduktion, øger
efterspørgslen og dermed prisen. Tre fjerdedele af næringen går tabt, når
man lader godt korn passere en ko eller en gris på vejen fra jord til
bord. Både køer og svin udskiller drivhusgasser i rå mængder. Køernes
fordøjelse udskiller en masse metan og svinenes gylle afdamper store
mængder ammoniak. Begge dele er langt farligere for atmosfæren end CO2.
Klimaconnie taler svineproducenternes og ikke miljøets sag. Det pynter
ikke på damen, her lige før hun skal byde alverdens lande velkommen til
klimakonference i 2009.

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
 

Kilde/link