ForsideVetstatVi rykker igen igen...

Vi rykker igen igen…

-

Til miljøklagenævnet

Hermed skal jeg tillade mig at bringe vedhæftede andragende i erindring og i den forbindelse gøre opmærksom på ombudsmandens afgørelse i en anden aktindsigtssag, der handler om indsigt i nogle dyrlægers navne. Her udtalte ombudsmanden, at fare for misforståelse af data ikke begrunder afvisning af aktindsigt. Jeg har lagt en del af afgørelsen på nettet her
http://www.sickpigs.dk/flexnews/uploads/ombud_dyrlaeger/index.html Se nederst side 12 og øverst side 13.
Sagen har verseret i flere år, og jeg har klaget til nævnet over DTUs afvisning af aktindsigt i juli 2007. DTU benytter netop begrundelsen, at olysningerne kan misforstås. Jeg skal derfor bede om at sagen fremmes og om at få undrerretning om, hvornår sagen vil blive behandlet. Kopi af denne mail er sendt til ombudsmanden.


Venligst
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C 1 th.
2800 Lyngby

 


Kære Knud Haugmark,

Tak for Deres mail dags dato.

Deres sag er under behandling, og jeg forventer, at nævnet træffer afgørelse i sagen inden to måneder.

Kopi af denne mail er sendt elektronisk til ombudsmanden.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
xx
cand. jur. fuldmægtig
Miljøklagenævnet
Frederiksborggade 15, 1. sal
DK – 1360 København K