ForsideFra vor egen verdenNy bog om landskabets historie

Ny bog om landskabets historie

-

D. 30. april udkommer Kjeld Hansens nye mursten om udviklingen i af det danske landskab fra ca. 1840 til i dag.
Bogen beskriver på over 800 sider hvordan hensynsløs og oftest urentabel landvinding har forarmet Danmark og berøvet vores land den rige og varierede natur, vi burde råde over. Ploven fik  eksta trækheste i form af  statsstøtte spændt for, så naturområder kunne opdyrkes og landbrugets indtjening øges.
I 1940 indtraf det helt store skred, idet man oprettede Landvindingskommissionen officielt for at bekæmpe arbejdsløshed, reelt for at øge kornproduktionen til gavn for såvel danskere som den tyske værnemagt, der i stort omfang aftog danske fødevarer til særdeles gode priser.
Dette organ gik for statsmidler og i tæt samarbejde med det private Hedeselskab løs på lavvandede områder, søer og slyngede åer i en glubende appetit på at få stadig større arealer under plov.
Udviklingen fortsatte indtil 1970.

Bogen er udkommet på Gads forlag og sælges for 399 kr.

red.