ForsideDebatindlægHausgaard: Vi er urolige herude på landet

Hausgaard: Vi er urolige herude på landet

-

Af Niels Hausgaard sanger og satiriker, Hundelev. Vendsyssel

Jeg så tilfældigt, ved et lykketræf om man vil, JydskeVestkysten fra søndag 18. maj.
     Der var et sjældent klart og kontant indlæg af Jette Rosenkvist: "Kan det dokumenteres, at konventionelt industrilandbrug gavner mere, end det skader?"
     Det er en provokation mod os, der tror på landbruget, Danmarks liberale erhverv. Inderst inde står vi ved festlige lejligheder også fast på, at det er landets bærende erhverv.
     Det er så grove beskyldninger, der rettes mod landbruget, at det er ubegribeligt, at ingen har reageret.
     De spørgsmål, der rejses, må nødvendigvis besvares, og det haster. Hvor er ministeren, Gæmelke og bønderne, der beskyldes for at være miljøsvin af internationalt format?
     Hvem skal tilbagevise disse påstande? For de kan da forhåbentligt tilbagevises? Tavshed er arrogance, og det duer ikke.
     Der står bl.a. at:
     Vores liberale erhverv overlever kun ved fattighjælp fra EU. Om ti år er der nedlagt 1200 drikkevandsboringer pga. pesticider fra landbruget. Bakterier bliver resistente og overføres til mennesker gennem svinekød. Husdyrproduktionen er skyld i 1/3 af den globale drivhusgasudledning. Dyrene behandles uanstændigt i de store mekaniserede produktioner. Det mere end antydes, at landbruget er en national underskudsforretning.
     Det er et smædeskrift, der kræver en reaktion fra sagkundskaben. Jeg vil opfordre JV til at bringe indlægget igen. Det er så centralt og så barskt, at vi må have det debatteret. Vi er både vrede og urolige herude på landet.
     Hjælp!