ForsideDebatindlægDebat: Brakken opdyrkes for at skjule naturindholdet.

Debat: Brakken opdyrkes for at skjule naturindholdet.

-

Langt over stregen

Af Peder Størup, Skellerupvej 57, Silkeborg

DET ER MEGET trist, at landbruget, et erhverv, vi burde være stolte af, er ved at ødelægge sit gode navn og rygte. Landbrugsindustrien er gået langt over stregen i jagten på jord – det, jeg oplever i landområderne, er faktisk en bevidstløs inddragelse af jord for at bruge det udtryk, Peter Gæmelke brugte i JP 8/5. Desværre uden indgriben fra de ansvarlige venstrepolitikere.

Deres manglende indgriben giver næring til fordommene om, at venstrefolk tænker mere på svineproducenternes ret til at sprede gylle end på konsekvenserne for miljøet.

Det var ellers mit indtryk, at Venstre så småt var ved at skifte spor, men det er med al tydelighed ikke tilfældet. Den tilsyneladende manglende vilje til at se de alvorlige konsekvenser for vores biodiversitet og vandmiljø ved braklægningens ophør er et beklageligt eksempel på det.

Dette til trods for, at mange, heriblandt også undertegnede, ihærdigt har forsøgt at gøre opmærksom på problemerne og oven i købet har dokumenteret de omfattende ødelæggelser, der finder sted i dette forår, som det fremgår af hjemmesiden www.naturbeskyttelse.dk

Sen erkendelse
Nu, da Fødevareministeriet er kommet med en opgørelse, der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op, begynder vores miljøminister at udtrykke bekymring. Desværre vil han først se nærmere på ødelæggelserne til efteråret – med den hastighed, oppløjningen hidtil er foregået med, er der til den tid nok ikke meget tilbage at se på – ud over pløjespor.

Det er tankevækkende, hvis de ansvarlige venstrepolitikere tilsyneladende ikke forstår, at opdyrkningen af brakmarkerne ikke skyldes ønsket om at producere mere korn for de fattigstes skyld, som landbrugsindustrien gerne vil give indtryk af, men snarere ønsket om at få adgang til jord, der kan spredes gylle på. Derfor opdyrkes næsten alle brakmarker uanset naturindhold og udbytte.

Man kunne få mistanke om, at landbruget helt bevidst pløjer alle brakmarker op for at skjule disses naturindhold.

Er det tilfældet, står vi over for et erhverv, som ingen respekt har over for samfundet og naturen. Skulle der være blevet opfordret til at opdyrke brakmarker for at skjule deres naturindhold, må sådanne opfordringer og handlinger behandles med største alvor af regeringen.