ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetBlogger medvirker til afsløring af braksvindel

Blogger medvirker til afsløring af braksvindel

-

Peder Størup, som driver den fortræffelige blog på www.naturbeskyttelse.dk har fodret oppositionen med beviser på, at naturbeskyttede arealer har udløst brakstøtte og nu er blevet pløjet og og dermed gået tabt som naturarealer. Det er naturbeskyttelseslovens §3, der er overtrådt. Peder Størup har været i radioen og landbrugsavisen har omtalt sagen.

Peder Størup gjorde under sit arbejde med at finde oppløjede §3 arealer flittigt brug af brakbasen her på siden.

Kilde/link

Landbrugsavisen