ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetLandmand politianmeldt for ulovlig import af 25.000 liter bekæmpelsesmidler. Tidobling af antallet...

Landmand politianmeldt for ulovlig import af 25.000 liter bekæmpelsesmidler. Tidobling af antallet af straffesager om ulovlig giftimport

-

antallet af En landmand forsøgte for nyligt at indføre 25.000 liter ulovlige bekæmpelsesmidler fra Litauen. Det drejer sig om to typer af sprøjtegiften Round UP, hvoraf den ene ikke er tilladt i at bruge i Danmark. SKAT standsede transporten i tolden og rettede henvendelse til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion, der omgående nedlagde forbud mod, at forsendelsen nåede frem.

Sagen er en ud af flere om ulovligt import af bekæmpelsesmidler, som de senere år er blevet opdaget af SKAT og sendt videre til Miljøstyrelsen. Sidste år afsluttede Miljøstyrelsen 67 straffesager mod landmænd, der ulovligt indførte bekæmpelsesmidler, hvilket er en tidobling i forhold til tidligere år. Det er med andre ord blevet sværere at importere bekæmpelsesmidler ulovligt – takket være en fælles indsats fra SKAT og Miljøstyrelsen.

Det er forbudt at indføre bekæmpelsesmidler til Danmark uden godkendelse, og det er forbudt at anvende og besidde bekæmpelsesmidler med udenlandske etiketter. Den pågældende landmand skal nu enten returnere partiet til Litauen eller sende bekæmpelsesmidlerne til destruktion. Der er ingen mulighed for lovligt at sælge midlerne i Danmark. Landmanden kan desuden regne med en bøde for importen. Miljøstyrelsen har indstillet til anklagemyndigheden, at bødens størrelse sættes til  25 % af den tilsigtede besparelse, hvilket i praksis er  afgiften på bekæmpelsesmidlerne.

Yderligere oplysninger:     

Suzanne Trolle
Miljøstyrelsen
72544284

Carl P. Andersen
SKAT
72381067