ForsideAntibiotika og resistensDebat: Landbrugets salmonellahandlingsplan for foderstofindustrien

Debat: Landbrugets salmonellahandlingsplan for foderstofindustrien

-

For at sikre at der ikke kommer foderblandinger ud til landbruget, der kan have én af de farlige salmonellatyper, som kan videreføres gennem kødet til mennesker, er den nuværende procedure, at alt foder skal opvarmes d.v.s. ca. 5,4 mil. tons/årligt til 82 grader i 3 minutter og er dermed fuldstændig sterilt, inden det forlader foderstoffabrikken. Alligevel slipper der altid, uanset hensigten med den nuværende ordning, råvarer og foderblandinger igennem til landbruget med indhold af salmonellabakterier. Foderstofkontrollen (Plantedirektoratet) foretager ud fra min erfaring ikke en tilstrækkelig kontrol (prøveudtagning) til at afsløre mængden af salmonellabakterier i foderstoffabrikkerne.

Der er nu viden om, at der ikke er salmonellabakterier i uforarbejdede danske kornprodukter,

og at det kun er få udenlandske råvareprodukter, der stadig har de sygdomsfremkaldende salmonellabakterier. Det er derfor tilstrækkeligt kun at analysere og evt. varmebehandle de importerede udenlandske råvareprodukter, inden de kommer i produktionssiloerne (som man gør i Sverige).

Der er til dato to importerede råvarer, der har salmonella: polsk rapsskrå har et meget stort indhold, og argentinsk sojaskrå har salmonellabakterier med mellemrum.

Derfor er mit forslag til ændring af nuværende lovgivning/praksis således:

Alle udenlandske råvarer skal kontrolleres gennem mere intensiv prøveudtagning, og de råvarer, hvori der findes salmonellabakterier, varmebehandles, inden de kommer til foderstoffabrikken.

Ved denne fremgangsmåde sikres, at der ikke kommer salmonella til foderstoffabrikkerne, og modsat nuværende metode minimeres mulighederne for videreførsel af salmonellabakterier meget kraftigt.

Ovennævnte fremgangsmåde vil desuden forbedre dyrenes immunforsvar. Ved kun at varmebehandle de råvarer, der har salmonella, får dyrene de gavnlige bakterier fra det foder, der ikke er varmebehandlet. Det kan være med til at styrke dyrenes immunforsvar og dermed mindske sygdomsfrekvensen.

Der er ud over det dyreetiske aspekt også det økonomiske (besparelser for landbruget) og det miljømæssige, da der benyttes store mængder olie til at opvarme 5,4 mil. tons foder.

Tidl . laboratoriechef i foderstofindustrien

Jens Jørn Steiniche

Christianslund 112b

8300 Odder