ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetI seks år trak ejerne af Samsøfarmen A/S jordbrugskommissionen rundt ved næsen.

I seks år trak ejerne af Samsøfarmen A/S jordbrugskommissionen rundt ved næsen.

-

Samsøfarmen A/S set fra luften under de gylleramtes luftinspektion af gyllelagene på de danske gylletanke.


Jordbrugskommissionen på Samsø har efter at have konstateret at forholdne på en bedrift tilhørende Samsøfarmen A/S var ulovlige, pålagt ejeren at afhænde ejendommen. Det tog 6 år at komme så langt. 6 år hvor ejeren altså ustraffet fik lov til at drive sin virksomhed som om, loven ikke eksisterede. Selv efter at kommissionen pålagde ejeren af sælge, fik han endnu en frist til at lovliggøre forholdne.

Kilde/link

Se brevet fra Jordbrugskommissionen