ForsideLederLeder: De skrækkelige svineavlere

Leder: De skrækkelige svineavlere

-

Bragt i flere dagblade 21/08 2008

Det er dog skrækkeligt, at en lille bitte del af vort samfund insisterer på, at ernære sig ved at masseproducere svin og supplere med milliardstore offentlige støttebeløb. Det er dog ganske forbasket, at disse asociale rigmænd har ret til at ødelægge uerstattelige naturværdier, eller goder, som andre har skabt. Hvordan kan det være, at disse fanatiske husdyrproducenter vedblivende kan sætte hele befolkningens sundhed på spil, fordi deres inhumane produktionsmetoder fordrer rutinemæssig anvendelse af antibiotika? Det udvikler resistente bakterier, som allerede har forårsaget dødsfald, men som reelt kan udløse epidemier ved at gøre medicin til mennesker virkningsløs. Hvorfor finder befolkningen sig i, at folk på landet ikke kan værge sig overfor en svinefabrik, der stinker så kraftigt, at naboejendommene bliver uomsættelige. Hvordan kan en venstremand, udvalgsformand Sejer Mortensen (V) fra Hedensted Kommune, der jo mener at friheden kun går dertil, hvor man ikke begrænser andres frihed, udtale, at når man bor på landet, så må man tåle lugten i bageriet eller skride? Hvem har i øvrigt givet svinefabriksejerne eneret på det åbne land? Hvornår har de fået lov til at smøre Danmark ind i tommetykke lag lort fra deres elendige husdyr?

Sandheden er, at dansk landbrugs vigtigste produkt er lort. Mindst 27 mio. tons. Erhvervet er ikke fødevareproducerende overhovedet. Tvært imod. Det ødelægger enorme mængder sunde fødevarer for at fabrikere usunde fedtholdige kødprodukter til kunder, der allerede for en stor dels vedkommende er fede nok, og lidt til. Samtidig beslaglægger landbrugets lånegæld på 200 mia. kr. store kapitalmængder, der kunne anvendes på noget bedre.

Det er jo vanvittigt. Så stop det dog!

 

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88