ForsideLederLeder: Parallelsamfundet

Leder: Parallelsamfundet

-

Bragt i  JyllandsPosten 25/8 2008
 
JyllandsPostens på lederplads fremførte betragtninger om de lange dyretransporters uforenelighed med dyreværnsloven er rigtige. Man kunne dog  tilføje, at dette eksempel blot er et enkelt blandt mange på, at landbruget udgør et parallelsamfund, som føler sig hævet over den almindelige lovgivning. Andre eksempler er konsekvent ignorering af vandløbslovens § 66 om dyrkningfrie bræmmer langs vandløb, naturfredningslovens regler om pløjefri zone omkring kulturminder, regler om forbud mod rutinemæssig halekupering af svin, flydelag på gylletanke. For blot at nævne nogle, som umiddelbart faldt mig ind…
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88

 

Kilde/link

JP