ForsideUncategorizedGod analyse af dansk landbrug

God analyse af dansk landbrug

-

"Skov- og Naturstyrelsen skrev i 2002: "Udslippet af ammoniak fra stald- og gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning udgør et særligt problem for tusindvis af naturområder der er særligt sårbare i forhold til den luftbårne kvælstof i ammoniakken" og oplyste, at status for naturtilstanden og for den biologiske mangfoldighed i Danmark er overvejende negativ og at det yderligere kan imødeses, at den negative udvikling vil fortsætte særligt hvis der ikke gøres en ekstra indsats. Det må konstateres, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig til at afbøde en løbende forringelse af naturens kvalitet, konkluderede styrelsen."

 

Læs videre ved at klikke på linket herunder

Kilde/link

Frie bønder levende land