ForsideVetstatVetstat er ikke oprettet for menneskets skyld...

Vetstat er ikke oprettet for menneskets skyld…

-

På den officielle hjemmeside vedr. Vetstatregistret skriver man bl.a:

Forekomsten af bakterier med resistens overfor antibiotika vækker international bekymring. Det medfører en øget sundhedsrisiko, da resistente zoonotiske bakterier kan overføres til mennesker og samtidig kan muligheden for effektivt at behandle infektioner hos husdyr reduceres.

 

(Redaktionens fremhævning) Man nævner altså ikke, at anvendelsen af antibiotika i det danske husdyrhold kan reducere behandlingsmulighederne for mennesker, der smittes med sygdomsfremkaldende resistente bakterier fra dyr…

Registret skulle pgså sænke udgifterne for medicin for landmændene Omkostningerne ved registret kan altså opfattes som i hvert fald delvist tilskud til landmændenes driftsøkonomi. Man skriver:

Centralt register
For at få et overblik over forbruget af antibiotika  og andre lægemidler til danske husdyr besluttede den danske regering i 1998, at der skulle oprettes et medicinregister, VetStat. Al forbrug og salg af receptpligtig medicin til husdyr indberettes af dyrlæger, apotekere og foderstofvirksomheder. En central registrering gør det muligt at få et overblik samt spore tendenser i medicinforbruget.
Formålet er at minimere forbruget og optimere anvendelsen af antibiotika i danske husdyrbesætninger, for dermed at sænke sundhedsrisikoen og samtidig sænke udgifterne til medicin.

Kilde/link

Vetstats hjemmeside