ForsideBiogasbedragetBiogasol søger igen om tilskud.

Biogasol søger igen om tilskud.

-

Birgitte Ahlring, der tidligere drev sin virksomhed på DTU, hvor hun også var ansat  som forsker, har nu sendt en ansøgning om tilskud til et projekt, som endnu ikke er forskningsmæssigt  færdigudviklet. Tidligere har hun påstået at demonstrationsproketet var køreklart, nu trækker hun i land og vil have 7 mio. til at forske videre i sit projekt, der bygger på at enzymer skal være med til at effektivisere udviklingen af biogas fra plantedele. Dette har hidtil  krævet kogning af planterne, hvorved en stor del af energien går tabt. Birgitte Ahlring har tidligere søgt om penge fra fonden, men blev i første omgang forbigået. Af hensyn til Klimatopmødet næste år lavede man så en ekstra ansøgningsrunde, så Birgitte Ahlrings firma nu får mulighed for at ansøge om endnu mere end der oprindelig var tale om (85 mio.)

 

BioGasol søger om 103 mio. kr.

BioGasol, der står bag det planlagte andengenerations bioætanolanlæg BornBioFuel, ansøger EUDP – Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – om i alt 102,7 mio. kroner.

Pengene skal dels bruges til at udvikle forskningsprogrammet bag BornBioFuel ( 6,8 mio. kroner) og til at etablere anden fase af selve demonstrationsanlægget i Aakirkeby ( knapt 95,9 mio. kroner), fremgår det af EUDPs webside.

Det er Aalborg Universitet, hvor BioGasols direktør, professor Birgitte K. Ahring nu er tilknyttet, der står bag ansøgningen på 6,8 mio. kroner til forskningsprojektet.