ForsideDebatindlægDebat: Tak Gud for finanskrisen.

Debat: Tak Gud for finanskrisen.

-

Sendt til Berlingste Tidende

Det er så småt ved at gå op for flere, at dansk landbrug ikke er noget guldæg, men en dundrende underskudsforretning. I år sætter svineavlerne 4.5 mia. til. I 2007 betalte svineavlerne en million i snit for fornøjelsen. En beskeden rentestigning kan få læsset til at vælte for flere, som trods massive tilskud har sat penge til i årevis. Kun ved at låne husholdningspengene i banken har de overlevet. Gælden er enorm, indtjeningen negativ og når bankernes sikkerhed i de kunstigt høje jordpriser smuldrer, så smækker de kassen i og ringer til pantefogeden. Staten vil være nødsaget til at træde hjælpende til, men til gengæld kunne staten overtage jorden. Efterhånden vil det så blive muligt at bytte sig frem til brede statsejede bræmmer langs åer og bække, genetablerede hedestrækninger, blomstrende overdrev og klare søer. Naturpleje kunne ske ved at udleje områderne til ekstensiv drift, for eksempel opdræt af kvæg og får. Vi kunne få et varieret og artsrigt landskab med rene åer i stedet for forgiftede kornsletter og stinkende gylle. De lokale turistorganisationer kunne skabe øget omsætning ved at tiltrække friluftsfolk fra hele verden. Huspriserne ville stige, når det åbne land igen blev tiltrækkende at bo i. En fremtidsrettet landbrugsreform tegner sig.

Så finanskrisen er måske alligevel godt for noget.